2 Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda, at ang mga pinuno ay nagsasanggunian, Laban sa Panginoon at laban sa kaniyang pinahiran ng langis, na sinasabi: Psalm 27:2 2 When evil people come to devour me, when my enemies and foes attack me, they will stumble and fall. Psalms 27:2 KJV When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. 2Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda, at ang mga pinuno ay nagsasanggunian, Laban sa Panginoon at laban sa kaniyang pinahiran ng langis, na sinasabi: 3Lagutin natin ang kanilang tali, at ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin. Psalm 27:4 New International Version Update 4 One thing I ask from the Lord, this only do I seek: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. Psalm 27 King James Version (KJV) 27 The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? 4Kung paano ang mga pana sa kamay ng makapangyarihang lalake, gayon ang mga anak ng kabataan. 2 When evildoers come at me to devour my flesh, * b These my Psalm 23 The Lord Is My Shepherd 1 Ang Panginoon ay aking pastor; hindi ako mangangailangan. The LORD is the stronghold of my life— of whom shall I be afraid? 2Walang kabuluhan sa inyo na kayo'y magsibangong maaga, at magpahingang tanghali, at magsikain ng tinapay ng kapagalan: sapagka't binibigyan niyang gayon ng pagkakatulog ang kaniyang minamahal. Psalm 27 David says, The Lord is my light and my salvation—He desires to dwell in the house of the Lord forever—He counsels, Wait on the Lord and be of good courage. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sa iyo, Oh Panginoon, tatawag ako; bato ko, huwag kang magpakabingi sa akin: baka kung ikaw ay tumahimik sa akin, ako'y maging gaya nila na bumaba sa hukay. The Lord is the stronghold 1 of my life; of whom shall I be afraid? Though an army besiege me, my heart will not fear; though war break out against me, even then I will be confident. When the wicked came against me To eat up my flesh, My enemies and foes, They stumbled and fell. -- This Bible is now Public Domain. 2. 8Humingi ka sa akin, at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana, at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari. Psalm 27 Of David. 2 Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Dios ko na siyang aking tinitiwalaan. Psalm 27 - NIV: The LORD is my light and my salvation— whom shall I fear? 7Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak; sa araw na ito ay ipinanganak kita. Psalm 27:1–2 1 The Lord is my h light and my i salvation; j whom shall I fear? Ay mananatili sa lilim ng Makapangyarihan sa lahat. A Psalm of David. ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or … 2 Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan: pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan, 3 Kaniyang pinapananauli ang aking kaluluwa: pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alangalang sa kaniyang pangalan. 2 When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten! a 3 For the LORD, the Most High, is to be feared, the great king over all the b -- This Bible is now Public Domain. Psalm 27 Einheitsübersetzung 2016 Leben in Gemeinschaft mit Gott 1 Von David. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Psalm 27 is a familiar psalm that has two distinct parts. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me. 3 Though an host should encamp against me, my heart shall not fear: though war should rise against me, in this will I be confident. Psalm 27 1 Von David. The Lord is the stronghold of my life— of whom shall I be afraid? The LORD is my light and my salvation— whom should I fear? Of David. Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? 1 Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Psalm 27:1–5 1 The Lord is my h light and my i salvation; j whom shall I fear? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Psalms 27:2 NLT When evil people come to devour me, when my enemies and foes attack me, they will stumble and fall. When shall I come and 3 appear before God? John Michael Talbot - Psalm 27 Part 2 Lyrics. The Lord is the stronghold 1 of my life; of whom shall I be afraid? PSALM 27 * Trust in God 1 a Of David. Psalm 27:1-2 King James Version (KJV) 27 The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? PSALM 47 * The Ruler of All the Nations 1 For the leader. Psalm 42:1–2 1 As the deer 2 pants for the water brooks, So pants my soul for You, O God. I long to look on You O Lord Do not turn Your face from me O Lord, hear my voice when I call Have mercy and answer Of You my heart has spok Psalm 91 My Refuge and My Fortress 1 Siyang tumatahan sa lihim na dako ng Kataastaasan. When evildoers came against me to devour my flesh, my foes and my enemies stumbled and fell. 12Hagkan ninyo ang anak, baka magalit siya, at kayo'y mangapahamak sa daan, sapagka't ang kaniyang poot ay madaling magalab. The lector told the students to recite the psalm during the mass. Psalm 27 1 Ein Psalm Davids. A psalm of the Korahites. 11Kayo'y mangaglingkod sa Panginoon na may takot, at mangagalak na may panginginig. English to Tagalog Psalm = Salmo Examples of sentences using the word psalm: 1. 2 Dinggin mo ang tinig ng aking mga pananaing, pagka ako'y dumadaing sa iyo, pagka aking iginagawad ang aking mga kamay sa dako ng banal na sanggunian sa iyo. 2 When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Psalm 27 Lutherbibel 2017 Gemeinschaft mit Gott 1 Von David. When the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. An Exuberant Declaration of Faith - A Psalm of David. 2 Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, müssen sie selber straucheln und fallen. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo: malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. 3 Bagaman ang isang hukbo ay humantong laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso: bagaman magbangon ang pagdidigma laban sa akin, gayon ma'y titiwala rin ako. Psalm 27:2-4 King James Version (KJV) 2 When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. 4Siyang nauupo sa kalangitan ay tatawa: ilalagay sila ng Panginoon sa kakutyaan. 1 The L ord is my light and my salvation; Whom shall I fear? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Though an army deploys against me, my heart is not afraid; though a war breaks out against me, still I am confident. The LORD is my light and my salvation— whom shall I fear? The LORD is the stronghold of my life— of whom should I be afraid? 2 Nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan upang kanin ang aking laman, ang aking mga kaaway at aking mga kaalit, sila'y nangatisod at nangarapa. When the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. The LORD is my life’s refuge; of whom should I be afraid? 5Kung magkagayo'y magsasalita siya sa kanila sa kaniyang poot, at babagabagin sila sa kaniyang malabis na sama ng loob: 6Gayon ma'y inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion. Mapapalad ang nanganganlong sa kaniya. There is a definite shift between Part 1 and Part 2. 10Ngayon nga'y magpakapantas kayo, Oh kayong mga hari: mangatuto kayo, kayong mga hukom sa lupa. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Bakit ang mga bansa ay nangagugulo, at ang mga bayan ay nangagaakala ng walang kabuluhang bagay? The L ord is the defense of my life; Whom shall I dread? Psalm 27 My Stronghold - Davidic. He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters, he refreshes my soul. The LORD is the stronghold of my life— of whom shall I be afraid? PSALM 27 A Psalm of Fearless Trust in God. A Psalm of David. 2 Walang kabuluhan sa inyo na kayo'y magsibangong maaga, at magpahingang tanghali, at magsikain ng tinapay ng kapagalan: sapagka't binibigyan niyang gayon ng pagkakatulog ang kaniyang minamahal. 3Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon: at ang bunga ng bahay-bata ay kaniyang ganting-pala. Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen! the Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid? He guides me along the right paths for his name’s sake. Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software. 9Sila'y iyong babaliin ng isang pamalong bakal; iyong dudurugin sila na parang isang sisidlan ng magpapalyok. A psalm of David. I 2 All you peoples, clap your hands; shout to God with joyful cries. Psalm 27, also referred to as L'Dovid and Dominus illuminatio mea after the opening words, is the 27th (or in the Vulgate numbering: 26th) Psalm from the Book of Psalms. ( ) ~ these words are not in the Hebrew BibleLORD ~ a special word for God; only his people use ittripped ~ nearly fell overpalace ~ the home of a kingtent ~ a small house made of animal skins A I The LORD is my light and my salvation; whom should I fear? The Lord is the strength of my life; Of whom shall I be afraid? ? Der HERR ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich fürchten? 2 Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Psalm 27:4-7 New International Version (NIV) 4 One thing I ask from the Lord, this only do I seek: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. 2 Siyang lumalakad na matuwid, at gumagawa ng katuwiran, at nagsasalita ng katotohanan sa kaniyang puso. The first part of the psalm consists of Verses 1 … 5Maginhawa ang lalake na pumuno ng kaniyang lalagyan ng pana ng mga yaon: sila'y hindi mapapahiya, pagka sila'y nakikipagsalitaan sa kanilang mga kaaway sa pintuang-bayan. 1 The Lord is my light and my salvation — whom shall I fear? The Lord is my light and my salvation; Whom shall I fear? 2 So die Bösen, meine Widersacher und Feinde, an mich wollen, meine Fleisch zu fressen, müssen sie anlaufen und fallen. 2 a My soul thirsts for God, for the b living God. the Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid? The Psalm is a cry for and ultimately a declaration of belief in the greatness of God and trust in the protection he provides. The LORD is my shepherd, I lack nothing.
2020 psalm 27:2 tagalog